אשראי לעסקים

ארגון מסגרת האובליגו הבנקאי

ארגון כל החבויות של בית העסק במטרה לבנות כושר החזר בו יוכל הלקוח לעמוד בצורה נוחה יותר לכיסוי התחיבויותיו.

הלוואות למימון הון חוזר

הלוואות למימון הון חוזר ניתנות לתקופה של עד 12 חודשים במטרה לייצב את תזרים המזומנים של החברה.

הלוואות לרכישת נדל"ן

משרדינו מלווה חברות ויזמי נדל"ן בבקשות אשראי לרכישת קרקעות ו/או ברכישת נכסים מניבים. כמוכן מטפל ברכישת משרדים לבעלי עסקים המבקשים לרכוש נכס לצרכי העסק.

הלוואות לרכישת מכונות וציוד

ברכישת מכונות וציוד המיועדים לבית העסק יש לבצע פריסה ארוכת טווח אשר תמנע פגיעה בנזילות העסק.