הקרן בערבות מדינה

הלוואה בערבות מדינה

מתוך אתר האוצר

בשל הקשיים הקיימים לעסקים קטנים ובינוניים בהשגת אשראי למימון פעילות שוטפת וצמיחה, מפעילה המדינה לאורך השנים קרנות להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, בערבות המדינה. ההלוואות ניתנות מכספי גופים מממנים, כאשר המדינה מתחייבת לשפות אותם בגין חדלות פירעון בהלוואות, עד לסך הנע בין 60% ל-85% מגובה הלוואה ספציפית )בהתאם למסלול) ועד למכסה כוללת עבור כל מממן. ערבות המדינה מאפשרת לגופים המממנים להציע תנאים נוחים ללווים, כגון

הפחתת הבטוחות הנדרשות מהלווה וגביית

מטרת ההלוואה של הקרן בערבות מדינה להקל על עסקים קטנים ובינוניים עם הלוואות בריביות נוחות בכל שלבי קיומו של עסק כך שיוכל להתפתח לצמוח ולהצליח בסופו של דבר, כיוון שעסק מצליח תורם למדינה בכמה אספקטים:


 1. מגדיל את מספר מקומות העבודה ומקטין את שיעור האבטלה.
 2. מגדיל את תשלומי המיסים למדינה.


 • 1

  מסלול הלוואה כללי

  • תקופת ההלוואה: עד 5 שנות אשראי, עד 6 חודשי גרייס. 
  • סכום ההלוואה המקסימלי נקבע באופן הבא:

  סוג העסק סכום הלוואה מקסימלי עסק בהקמה 500,000 ₪ עסק קטן בעל מחזור מכירות של עד 6.25 מל' ש"ח לשנה 500,000 ₪ עסק קטן בעל מחזור מכירות העולה על 6.25 מל' ש"ח לשנה 8% ממחזור המכירות עסק בינוני 8% ממחזור המכירות עסק יצואן 12% ממחזור המכירות ישנם

  קרא עוד
 • 2

  הלוואה לגישור פערי תזרים


  סכום הלוואה מקסימאלי עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי (הגבוה מביניהם) כאשר יש להשאיר פיקדון מקסימאלי של עד 25% מגובה ההלוואה.

  קרא עוד
 • 3

  הלוואת להקמת עסק חדש

  1. סכום הלוואה מקסימאלי הינו 500,000 ₪ כאשר יש להשאיר פיקדון מקסימאלי עד 10% מהלוואה בגובה של עד 300,000 ₪ ועד 25% מכל סכום נוסף.

  תקופת ההלוואה המקסימאלית הינה עד 5 שנים וישנה אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה עד 6 חודשים (גרייס – כלומר תשלום חודשי רק של הריבית למשך 6 חודשים).

  קרא עוד
 • 4

  הלוואה עבור השקעה בעסק קיים

  סכום הלוואה מקסימאלי עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי (הגבוה מביניהם) כאשר יש להשאיר פיקדון מקסימאלי של עד 25% מגובה ההלוואה.

  תקופת ההלוואה המקסימאלית הינה עד 5 שנים וישנה אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה עד 6 חודשים (גרייס – כלומר תשלום חודשי רק של הריבית למשך 6 חודשים).

  ההלוואה תינתן בכפוף להשקעת הון עצמי של לפחות 20% מגובה ההשקעה.

  קרא עוד
 • 5

  מה צריך בכדי לקבל הלוואה

  • העסק צריך להיות רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה.
  • מחזור המכירות השנתי של העסק אינו גבוה מ 100 מליון ₪ בשנה.
  • חשבון העסק או החשבון האישי או חשבון של מי מבעלי המניות אינו מוגבל או מעוקל.
  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק או הסדר נושים ולא קיים חוב פגום ולא מתנהל כנגדו הליכי הוצאה לפועל.


  קרא עוד
פנה אלינו עוד היום להגשת בקשה