חוק נתוני אשראי

אתם בטח שואלים את עצמכם: למה זה טוב? מי צריך מערכת נתוני אשראי? מה היה חסר קודם? 

זה מאד פשוט.

עד היום נתוני האשראי שלכם נשמרו רק אצל אותו גוף שנתן לכם אשראי, בדרך כלל זה הבנק שבו אתם מנהלים את עיקר הפעילות הפיננסית שלכם. 

לנתונים האלה יש ערך עצום מכיוון שהם מאפשרים לבחון את האופן שבו אתם עומדים בהתחייבויות שלכם וגם להעריך את היכולת שלכם להחזיר הלוואות בעתיד.

מעכשיו אם תזדקקו לאשראי תוכלו לפנות לכל נותן אשראי שעד היום לא הכיר אתכם, ובלחיצת כפתור יהיו לפניו כל הנתונים הדרושים כדי להתחרות עליכם

נתוני האשראי שלכם מאפשרים להפיק דוח אשראי אישי שעל בסיסו ניתן באמצעות שימוש במודלים סטטיסטיים לחשב את דירוג האשראי שלכם.

המידע שלכם הוא כוח שיאפשר לכם להתמקח על תנאי האשראי שתקבלו כדי שבסוף תוכלו לבחור את ההצעה הטובה ביותר עבורכם!

כמובן שתוכלו להשתמש בנתונים אלה גם כדי לבחון את התנהלותכם הפיננסית והם יכולים לסייע לכם להחליט איך לפעול לגבי אשראי קיים, לדוגמה: 

האם ניתן להוזיל את הריבית? האם לפרוס הלוואה מחדש? האם לבצע פירעון מוקדם?

רגע... אבל כבר קיימות לשכות אשראי אז שום דבר בעצם לא השתנה, נכון? 

לא נכון!

עד היום לשכות אשראי אספו מידע על חלק מהלקוחות שהתבסס בעיקר על נתונים שליליים, והן מסרו אותו לכל מי שהיה מעוניין לקבל אותו. 

מהיום בנק ישראל אחראי לאסוף את נתוני האשראי והם כוללים גם נתונים חיוביים מכל מקור מידע. 

לשכת אשראי תוכל לקבל את המידע מבנק ישראל רק אם תסכימו למסירת המידע ורק לצורך אשראי - וזה שינוי משמעותי!

אז אמנם לשכות אשראי הן לא המצאה חדשה אך מעתה הן יפעלו בהתאם לכללים החדשים.