טלפון.03-9551288 | פקס. 03-7788358

ניתוח דוחות כספיים

הדו"ח הכספי של חברה ו/או עוסק מהווה את התנך ללקוח וליועץ שתפקידה להציג ולשקף מצב אמיתי על פעילותו של העסק. קיימת חובה לשקף דוחות אמיתיים אשר יראו את איתנותה הפיננסית של החברה ובכדי להמנע ממצגים לא נכונים

תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים נכון הוא בעל השפעה מכרעת על התנהלות העסק.תזרים בנוי נכון ימנע קריסה ובלעדיו לא נדע לנתח את תנועות החשבון בצורה נכונה.תזרים זה יציג את מפת הצעדים לצמיחה ו/או כישלון

תוכנית עסקית

ריצת העמוק למכירות נובעת בעיקר בחוסר תכנון מקדים וחשיבה האם ניתן לגדול ובכמה. התוכנית אמורה להציג ולכלול כל פרמטר בעסק המציג את רווחיות החברה.

שיווק ומכירות

מעכב ושינוי תפיסות שגויות במערך השיווק יתניעו עסק ויביאו אותו ליכולת לשלם את הוצאותיו והשגת שורת הרווח.הבנה מלאה של צרכים אלו יביאו לצמיחה והצלחה.

סינכרון מחלקות

יש לסנכרן בין צרכי המחלקות השונות,למדר ולהאציל סמכויות למנהלי דרג הביניים.מנהלים זוטרים הם הקשר הרציף עם הלקוח ולעיתים הם מכירים טוב יותר מכולם את צרכי המערכת.

יועץ עסקי מהו?

יועץ עסקי הוא מי שהכשרתו בתחום הפיננסים ולאחריה גם בעל ראייה מערכתית מקיפה ,בעל יכולת חיזוי וניהול משברים ונטול אמוציות כלפי העסק אותו הוא בעל לשנות.