טלפון.03-9551288 | פקס. 03-7788358

שאל אותנו מה נכון עבורך

על פי חוק מע”מ, קיימים שני סוגים של עוסקים: עוסק מורשה ועוסק פטור.

אחד הדברים המאפיין עוסק מורשה הינו אלמנט ההכנסה. עבור עצמאים, פרילנסרים ועוסקים שהכנסתם השנתית נמוכה מסף הקבוע בתקנות, קיימת אפשרות להיות מוגדרים כעוסקים פטורים. זאת בכפוף לענף העיסוק של העוסק . ישנן רשימת עיסוקים שנאסר עליהם להיות עוסקים פטורים על פי חוק מע”מ.

עוסק פטור יגיש דו"ח שנתי עד ליום ה 31 למאי של שנת המס הבאה אחרי שנת העבודה.

עוק מורשה ידווח למס ההכנסה מקדמות מידי חודש,תשלומי ביטוח לאומי מחידי חודש והדיווח למע"מ אחת לחודשיים

באפשרותך לקבל מידע כללי בחוברות דע זכויותיך וחובותיך .
מי שאינו חייב בהגשת דו ח יכול להגיש בקשה להחזר מס. בקשה זו נעשית לגבי כל שנת מס בנפרד, ניתן להגיש בקשות לא יאוחר מתום 6 שנים לאחר שנת המס.
לשכירים: עליך להגיש בקשה להחזר מס ע ג ט' 0135 ואליה יש לצרף את המסמכים הנדרשים כפי שמוסבר בחוברת דע זכויותיך וחובותיך .
הזמן המרבי לקבלת החזר לשכירים שאינם חייבים בהגשת דו ח, עפ י פקודת מס הכנסה, הוא שנה מיום עריכת השומה או שנתיים לאחר תום שנת המס שבה שולם המס, לפי המאוחר.
פקיד השומה רשאי לעכב החזר מס מהסיבות הרשומות בחוק.

באפשרותך להשתמש בסימולטור לחישוב מס הכנסה שנתי לשכירים המופיע לנוחיותך באינטרנט.

בחודשים מרץ-אפריל מקיים אגף מס הכנסה לשכות הדרכה למילוי דו ח שנתי.
כמו כן קיימת לשכת הדרכה בתל אביב בימים א,ג,ה בשעות : 19:00 – 16:00.
כתובת הלשכה : רח' שפע- טל 12, תל-אביב (מול מגדלי עזריאלי) .

חשוב לדעת! – משהוגשה בקשה להחזר מס, לא ניתן לבטלה.

בעוד נטל המס שמונח על כתפיו של בעל עסק יכול לטפס מעלה עד כדי כ-50% מהרווח, שיעור מס החברות בישראל נכון לשנת 2019עומד על 25% בלבד. המשמעות היא שרק רבע מהרווח חייב במס, ויתרתו פתוחה לשיקולים שונים ולתכנון מס. חברה בע"מ היא אם כן הרבה פעמים הדרך הנכונה והכדאית מבחינת מס משום שהיא מותירה חלק גדול מהרווחים להשקעה בעסק .
בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים בוחרים בדרך של הקמת חברה גם אם לא מדובר בעסק גדול עם עובדים רבים. נטל המס המירבי על הרווח של יחיד, כולל ביטוח לאומי וביטוח בריאות, גבוה יותר מאשר נטל המס שמוטל על חברות בע"מ. ההבדל הוביל להקמה של אלפי חברות שמכונות "חברות ארנק", משום שהן לא חברות בפועל אלא עסק פרטי של אדם בודד שנרשם כחברה לצורך מיסוי. שימו לב, כי כאשר בעל מניות בחברה רוצה למשוך את הכסף אליו הוא צריך לשלם את המיסוי הבא: 25% מס חברות + 30% מס דיבידנד (על היתרה של ה-75%). במצרפי זה יוצא 47.5% – דומה לשיעור המס של בעל עסק. אולם היתרון הגדול הוא שאין ביטוח לאומי על דיבידנד, ועל משכורות יש. החל מנקודה מסוימת של הכנסה כדאי למשוך רווחים בתור דיבידנד ולא באמצעות משכורת.

אישור על ניכוי מס במקור לחייבים בניכוי מס במקור מונפק בדרך כלל אוטומטית לנישום (אישור זה ניתן לבעלי תיקים במס הכנסה). בקשה להקטנת אחוז הניכוי יש להעביר לחוליה המרכזית שבפקיד השומה באזור מגוריך.

למידע בנוגע לתיק האישי יש לפנות לפקיד השומה/תחנת מע"מ בלבד.

שינוי כתובת העסק או כתובת להתכתבות וכן שינויים נוספים כגון שינוי מספר טלפון וכד'
ניתן לפנות באמצעות מערכת פניות ציבור באתר הרשות או לשלוח מכתב או לשגר פקס למשרד מעמ שם העסק רשום.
בנוסף ניתן ליידע את המייצג והמייצג (אם הוא מקושר לשעמ) יכול לעדכן את הנתונים ממחשב משרדו.