טלפון.03-9551288 | פקס. 03-7788358

הבראת חברות האם ניתן ?

המרכז לייעוץ עסקי אשראי ומשכנתאות

מידי חודש אנו שומעים על חברות המצויות בקשיים כלכליים ומגיעות לסוף דרכן ולחדלות פירעון.

רגע לפני קריסתן יש לבחון האם חברה שנקלעה למצב זה יכולה להשתקם, במקרים רבים ניתן לקבוע כי החברה יכולה לעבור לתוכנית הבראה ולהשתקם.

במקרים רבים ניתן לבקש הקפאת הליכים, ליצור תוכנית הבראה שמטרתה צמצום ההפסדים והסדר נושים עד להבראתה המלאה וחזרה לרווחיות.

הבראת חברה ושיקומה יכולה להיות דרך מצוינת להשבת החובות לנושים ובכך להימנע ממחיקת חובות.

חובות החברה עשויים להיפרע שכן החברה תמשיך בפעילותה השוטפת ובנוסף היא תשוב להרוויח ולהמשיך ליצר מקורות תעסוקה.

ישנם 3 שלבים להבראת חברה והם:

הקפאת הליכים – יש להגיש בקשה לבית המשפט לצו הקפאת הליכים בצירוף תוכנית הבראה ושיקום כלכלי.

יישום תוכנית ההבראה – בהנחה שבית המשפט נעתר לבקשה להקפאת הליכים החברה תיצמד לתוכנית ויישומה בפועל שכן אחרת יפורק ההסדר.

קיום אספת נושים ואישור ההסדר – הסדר זה יועבר לבית המשפט ומהלכו יינתנו הוראות ליישום ההסדר.

אף שבעלי השליטה מעוניינים להסדיר את מצבם, מומלץ כי בשלב זה יכנס לתפקידו מנהל מפעיל חיצוני למערכת שיידע לתכנן את צעדיה העתידים של החברה ולתמוך בה עד יישום כולל ויציאה לדרך חדשה.