טלפון.03-9551288 | פקס. 03-7788358

הקרן בערבות מדינה

המרכז לייעוץ עסקי אשראי ומשכנתאות

הקרן בערבות המדינה

(מתוך אתר משרד האוצר)

בשל הקשיים הקיימים לעסקים קטנים ובינוניים בהשגת אשראי למימון פעילות שוטפת וצמיחה, מפעילה המדינה לאורך השנים קרנות להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, בערבות המדינה.  ההלוואות ניתנות מכספי גופים מממנים, כאשר המדינה מתחייבת לשפות אותם בגין חדלות פירעון בהלוואות, עד לסך הנע בין 60% ל-85% מגובה הלוואה ספציפית )בהתאם למסלול) ועד למכסה כוללת עבור כל מממן. ערבות המדינה מאפשרת לגופים המממנים להציע תנאים נוחים ללווים, כגון הפחתת הבטוחות הנדרשות מהלווה וגביית ריבית נמוכה באופן יחסי.

מסלול הלוואות כללי

 • תקופת ההלוואה: עד 5 שנות אשראי, עד 6 חודשי גרייס. 
 • סכום ההלוואה המקסימלי נקבע באופן הבא:

סוג העסק

סכום הלוואה מקסימלי

עסק בהקמה

500,000 ₪

עסק קטן בעל מחזור מכירות של עד 6.25 מל' ש"ח לשנה

500,000 ₪

עסק קטן בעל מחזור מכירות העולה על 6.25 מל' ש"ח לשנה

8% ממחזור המכירות

עסק בינוני

8% ממחזור המכירות

עסק יצואן

12% ממחזור המכירות

ישנם שלושה סוגי הלוואות:

 1. הלוואת לגישור פערי תזרים – סכום הלוואה מקסימאלי עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי (הגבוה מביניהם) כאשר יש להשאיר פיקדון מקסימאלי של עד 25% מגובה ההלוואה.

תקופת ההלוואה המקסימאלית הינה עד 5 שנים וישנה אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה עד 6 חודשים (גרייס – כלומר תשלום חודשי רק של הריבית למשך 6 חודשים).

 1. הלוואת להקמת עסק חדש – סכום הלוואה מקסימאלי הינו 500,000 ₪ כאשר יש להשאיר פיקדון מקסימאלי עד 10% מהלוואה בגובה של עד 300,000 ₪ ועד 25% מכל סכום נוסף.

תקופת ההלוואה המקסימאלית הינה עד 5 שנים וישנה אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה עד 6 חודשים (גרייס – כלומר תשלום חודשי רק של הריבית למשך 6 חודשים).

 1. הלוואה עבור השקעה בעסק קיים – סכום הלוואה מקסימאלי עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי (הגבוה מביניהם) כאשר יש להשאיר פיקדון מקסימאלי של עד 25% מגובה ההלוואה.

תקופת ההלוואה המקסימאלית הינה עד 5 שנים וישנה אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה עד 6 חודשים (גרייס – כלומר תשלום חודשי רק של הריבית למשך 6 חודשים).

ההלוואה תינתן בכפוף להשקעת הון עצמי של לפחות 20% מגובה ההשקעה.

מה צריך כדי לקבל את ההלוואה?

 • העסק צריך להיות רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה.
 • מחזור המכירות השנתי של העסק אינו גבוה מ 100 מליון ₪ בשנה.
 • חשבון העסק או החשבון האישי או חשבון של מי מבעלי המניות אינו מוגבל או מעוקל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק או הסדר נושים ולא קיים חוב פגום ולא מתנהל כנגדו הליכי הוצאה לפועל.

 

מטרת ההלוואה

מטרת ההלוואה של הקרן בערבות מדינה להקל על עסקים קטנים ובינוניים עם הלוואות בריביות נוחות בכל שלבי קיומו של עסק כך שיוכל להתפתח לצמוח ולהצליח בסופו של דבר, כיוון שעסק מצליח תורם למדינה בכמה אספקטים:

 1. מגדיל את מספר מקומות העבודה ומקטין את שיעור האבטלה.
 2. מגדיל את תשלומי המיסים למדינה.

למה אנחנו?

למשרדנו שיעורי הצלחה גבוהים כיוון שאנו מבצעים לכל עסק שמגיע אלינו בדיקת התכנות מראש ללא עלות לגבי סיכויי הזכאות שלו לקבלת ההלוואה מהקרן בערבות המדינה.
לאחר הבדיקה, ובמידה ואנחנו מחליטים שלעסק סיכוי טוב לקבלת ההלוואה, אנו מתאימים את מסלול ההלוואה הנכון ומטרתו על ידי למידה והבנה מעמיקה של פעילות העסק וצרכיו.

בנוסף אנו בוחנים ומתקנים את הדרוש לצורך הצגת פעילות העסק כך שבכל התוכניות שמוגשות יוכל הגוף הבוחן להבין בצורה חיובית את מטרת ההלוואה, יכולת ההחזר שלה והמטרה שלשמה היא הוגשה.