ארכיון פוסטים מאת: Avikeidar2@gmail.com

הקרן בערבות מדינה

הקרן בערבות מדינה

המרכז לייעוץ עסקי אשראי ומשכנתאות

הקרן בערבות המדינה

(מתוך אתר משרד האוצר)

בשל הקשיים הקיימים לעסקים קטנים ובינוניים בהשגת אשראי למימון פעילות שוטפת וצמיחה, מפעילה המדינה לאורך השנים קרנות להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, בערבות המדינה.  ההלוואות ניתנות מכספי גופים מממנים, כאשר המדינה מתחייבת לשפות אותם בגין חדלות פירעון בהלוואות, עד לסך הנע בין 60% ל-85% מגובה הלוואה ספציפית )בהתאם למסלול) ועד למכסה כוללת עבור כל מממן. ערבות המדינה מאפשרת לגופים המממנים להציע תנאים נוחים ללווים, כגון הפחתת הבטוחות הנדרשות מהלווה וגביית ריבית נמוכה באופן יחסי.

מסלול הלוואות כללי

 • תקופת ההלוואה: עד 5 שנות אשראי, עד 6 חודשי גרייס. 
 • סכום ההלוואה המקסימלי נקבע באופן הבא:

סוג העסק

סכום הלוואה מקסימלי

עסק בהקמה

500,000 ₪

עסק קטן בעל מחזור מכירות של עד 6.25 מל' ש"ח לשנה

500,000 ₪

עסק קטן בעל מחזור מכירות העולה על 6.25 מל' ש"ח לשנה

8% ממחזור המכירות

עסק בינוני

8% ממחזור המכירות

עסק יצואן

12% ממחזור המכירות

ישנם שלושה סוגי הלוואות:

 1. הלוואת לגישור פערי תזרים – סכום הלוואה מקסימאלי עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי (הגבוה מביניהם) כאשר יש להשאיר פיקדון מקסימאלי של עד 25% מגובה ההלוואה.

תקופת ההלוואה המקסימאלית הינה עד 5 שנים וישנה אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה עד 6 חודשים (גרייס – כלומר תשלום חודשי רק של הריבית למשך 6 חודשים).

 1. הלוואת להקמת עסק חדש – סכום הלוואה מקסימאלי הינו 500,000 ₪ כאשר יש להשאיר פיקדון מקסימאלי עד 10% מהלוואה בגובה של עד 300,000 ₪ ועד 25% מכל סכום נוסף.

תקופת ההלוואה המקסימאלית הינה עד 5 שנים וישנה אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה עד 6 חודשים (גרייס – כלומר תשלום חודשי רק של הריבית למשך 6 חודשים).

 1. הלוואה עבור השקעה בעסק קיים – סכום הלוואה מקסימאלי עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי (הגבוה מביניהם) כאשר יש להשאיר פיקדון מקסימאלי של עד 25% מגובה ההלוואה.

תקופת ההלוואה המקסימאלית הינה עד 5 שנים וישנה אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה עד 6 חודשים (גרייס – כלומר תשלום חודשי רק של הריבית למשך 6 חודשים).

ההלוואה תינתן בכפוף להשקעת הון עצמי של לפחות 20% מגובה ההשקעה.

מה צריך כדי לקבל את ההלוואה?

 • העסק צריך להיות רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה.
 • מחזור המכירות השנתי של העסק אינו גבוה מ 100 מליון ₪ בשנה.
 • חשבון העסק או החשבון האישי או חשבון של מי מבעלי המניות אינו מוגבל או מעוקל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק או הסדר נושים ולא קיים חוב פגום ולא מתנהל כנגדו הליכי הוצאה לפועל.

 

מטרת ההלוואה

מטרת ההלוואה של הקרן בערבות מדינה להקל על עסקים קטנים ובינוניים עם הלוואות בריביות נוחות בכל שלבי קיומו של עסק כך שיוכל להתפתח לצמוח ולהצליח בסופו של דבר, כיוון שעסק מצליח תורם למדינה בכמה אספקטים:

 1. מגדיל את מספר מקומות העבודה ומקטין את שיעור האבטלה.
 2. מגדיל את תשלומי המיסים למדינה.

למה אנחנו?

למשרדנו שיעורי הצלחה גבוהים כיוון שאנו מבצעים לכל עסק שמגיע אלינו בדיקת התכנות מראש ללא עלות לגבי סיכויי הזכאות שלו לקבלת ההלוואה מהקרן בערבות המדינה.
לאחר הבדיקה, ובמידה ואנחנו מחליטים שלעסק סיכוי טוב לקבלת ההלוואה, אנו מתאימים את מסלול ההלוואה הנכון ומטרתו על ידי למידה והבנה מעמיקה של פעילות העסק וצרכיו.

בנוסף אנו בוחנים ומתקנים את הדרוש לצורך הצגת פעילות העסק כך שבכל התוכניות שמוגשות יוכל הגוף הבוחן להבין בצורה חיובית את מטרת ההלוואה, יכולת ההחזר שלה והמטרה שלשמה היא הוגשה.

מהו ייעוץ עסקי

מהו ייעוץ עסקי

המרכז לייעוץ עסקי אשראי ומשכנתאות

הקדמה:

למעלה מ 40 אלף עסקי נסגרים מידי שנה (תוצאה עגומה) אבל אמיתית.

הסיבות העיקריות למהלך הם חוסר בתזרים מזומנים, הכנסות נמוכות מהיקף ההוצאות, ריבוי תחרות ענפית, ניהול כושל, עודף רגולציה, ניסיון חדירה לשווקים בעייתיים, חוסר תכנון מוקדם של תנאי השוק ,סיווג ענפי בעייתי המהווה מחנק אשראי, גידול לא נכון בתקורות העסק, אכלו לי שתו לי ועוד.

כל אלו  הם התירוצים הבאים לשכנע אותנו רגע לפני ההחלטה לחיסול הפעילות העסקית.

אז למה באמת ייעוץ עסקי ולמי הוא מיועד?

לרוב אנו בעלי העסק חושבים ומשוכנעים שהידע המצוי אצלנו מספיק בכדי לנהל אותו ולמען הסר ספק אנו נדע לעשות מספר תפקידים במקביל כגון להיות החשב, הנהלת החשבונות, המכירות והתפעול, אנו גם יודעים כיצד להתנהל מול המערכת הבנקאית או במילים אחרות אנחנו הסופרמן של העסק.

טעויות אלו נפוצות ומתחילות בדרך כלל את מסכת הייסורים אותה עובר כל יזם בתחילת דרכו ולמעשה רושם במו ידיו את הכתובת על הקיר " חדלות פירעון ".

כאשר בעל העסק מחליט כי הוא כל יכול ואין איש מלבדו אשר יודע מה טוב לעסק לרוב ימצא דרכו לחיסול הפעילות.

אז למה בכל זאת יועץ עסקי?

יועץ הוא גורם חיצוני ובלתי תלוי בעסק ותפקידו לפרום את הקשרים עוד תרום הסתבכותם וכך למעשה ימקם כל תחום במדף הנכון לו.

ההפרדה הראשונה תהיה :

חשבונאית

תזרימית

ניהולית

שיווקית

לוגיסטית ועוד

 1. תחילה יבחן היועץ את דוחותיה הכספים של החברה ויאתר את מקורות החולשה שלה.
  • זהו השלב בוא יחליט היועץ אילו שינויים מערכתיים משפיעים על העסק .
 2. ההתנהלות התזרימית של העסק מושפעת מקצב שרפת המזומנים שלה, ההכנסות מלקוחות, האשראי לזמן קצר ו/או לזמן ארוך (למעשה נבחן מהו כושר ההחזר של העסק ובהתאם לכך נחליט על מתווה האשראי המתאים).
 3. לניהול העסק משמעות עליונה בדרך אליה יגיע בסופו של תהליך, האם לצמיחה ורווחיות ו/או לסוף דרכו.
 4. תהליכי השיווק והמכירות בחברה הם העוגן לאיתנות פיננסית והתמודדות עם השוטף, עלינו לזהות אלו מוצרים ו/או שירותים אותם נעניק יגדילו את ההכנסות והרווחיות ואלו הם הגורמים המושכים את העסק מטה.
 5. תכנון הלוגיסטיקה משפיע השפעה ישירה על מערך האספקות של החברה וגורר אחריו גם את התזרים.

אז מיהו יועץ מתאים?

יועץ מתאים לעסקך הוא אדם בעל ניסיון עשיר וידע בניהול עסקים, אדם שניהל מספר עסקים בחייו, ולא כמנהל שכיר אלא כעצמאי, אדם שחווה עליות ומורדות במהלך עבודתו. אדם זה צריך להיות בעל השכלה פיננסית, ידע בניהול, ניתוח תזרים מזומנים ומכיר את עולם הבנקאות, אך בעיקר כזה שידע לצפות כל מהלך אותו תרצה לבצע ולכוון ליעד הנכון. בקיצור אדם שייקח את העסק שלך למעלה להצלחה.

 

ראיית חשבון והנח"ש

ראיית חשבון והנח"ש

המרכז לייעוץ עסקי אשראי ומשכנתאות

ראיית חשבון

משרדנו מתמחה במתן שירותי ראיית חשבון לחברות , עמותות , עוסקים מורשים ועוסקים פטורים .
שירותי ראיית החשבון כוללים ביקורת דוחות כספיים לחברות וכן עריכת דוחות מס לעצמאיים .
הכנת הדוחות הכספיים מתבצעת עם ירידה מעמיקה לפרטי פרטים וזאת כי לשקף ללקוח את מצב העסק מבחינה כלכלית ופיננסית .
הלקוח מקבל שירות אישי ומקצועי מרואה החשבון שבמשרדנו על ידי למידה של מצב העסק עם קבלתו והתעדכנות שוטפת מול הלקוח לגבי ההתנהלות השוטפת של העסק ועל ידי כך רואה החשבון יכול להיות זמין וקשוב ללקוח לכל שאלה ו/או התייעצות שיכול להיות לו .

 

הנהלת חשבונות

משרדנו נותן שירותי הנהלת חשבונות לחברות ועוסקים מורשים ופטורים הכוללת את כל הדיווחים לרשויות המס וכן חשבות שכר הכוללת הפקת תלושי שכר וחישובי שכר כגון: הפרשות סוציאליות , פיצויים וכו' .

מערכת נתוני אשראי

חוק נתוני אשראי בנק ישראל

מתוך  פרסומי אתר בנק ישראל

המרכז לייעוץ עסקי אשראי ומשכנתאות

יתרונות השימוש במערכת נתוני אשראי

 

אתם בטח שואלים את עצמכם: למה זה טוב? מי צריך מערכת נתוני אשראי? מה היה חסר קודם? 

זה מאד פשוט.

עד היום נתוני האשראי שלכם נשמרו רק אצל אותו גוף שנתן לכם אשראי, בדרך כלל זה הבנק שבו אתם מנהלים את עיקר הפעילות הפיננסית שלכם. 

לנתונים האלה יש ערך עצום מכיוון שהם מאפשרים לבחון את האופן שבו אתם עומדים בהתחייבויות שלכם וגם להעריך את היכולת שלכם להחזיר הלוואות בעתיד.

מעכשיו אם תזדקקו לאשראי תוכלו לפנות לכל נותן אשראי שעד היום לא הכיר אתכם, ובלחיצת כפתור יהיו לפניו כל הנתונים הדרושים כדי להתחרות עליכם

נתוני האשראי שלכם מאפשרים להפיק דוח אשראי אישי שעל בסיסו ניתן באמצעות שימוש במודלים סטטיסטיים לחשב את דירוג האשראי שלכם.

המידע שלכם הוא כוח שיאפשר לכם להתמקח על תנאי האשראי שתקבלו כדי שבסוף תוכלו לבחור את ההצעה הטובה ביותר עבורכם!

כמובן שתוכלו להשתמש בנתונים אלה גם כדי לבחון את התנהלותכם הפיננסית והם יכולים לסייע לכם להחליט איך לפעול לגבי אשראי קיים, לדוגמה: 

האם ניתן להוזיל את הריבית? האם לפרוס הלוואה מחדש? האם לבצע פירעון מוקדם?

רגע… אבל כבר קיימות לשכות אשראי אז שום דבר בעצם לא השתנה, נכון? 

לא נכון!

עד היום לשכות אשראי אספו מידע על חלק מהלקוחות שהתבסס בעיקר על נתונים שליליים, והן מסרו אותו לכל מי שהיה מעוניין לקבל אותו. 

מהיום בנק ישראל אחראי לאסוף את נתוני האשראי והם כוללים גם נתונים חיוביים מכל מקור מידע. 

לשכת אשראי תוכל לקבל את המידע מבנק ישראל רק אם תסכימו למסירת המידע ורק לצורך אשראיוזה שינוי משמעותי!

אז אמנם לשכות אשראי הן לא המצאה חדשה אך מעתה הן יפעלו בהתאם לכללים החדשים.

הבראת חברות

הבראת חברות האם ניתן ?

המרכז לייעוץ עסקי אשראי ומשכנתאות

מידי חודש אנו שומעים על חברות המצויות בקשיים כלכליים ומגיעות לסוף דרכן ולחדלות פירעון.

רגע לפני קריסתן יש לבחון האם חברה שנקלעה למצב זה יכולה להשתקם, במקרים רבים ניתן לקבוע כי החברה יכולה לעבור לתוכנית הבראה ולהשתקם.

במקרים רבים ניתן לבקש הקפאת הליכים, ליצור תוכנית הבראה שמטרתה צמצום ההפסדים והסדר נושים עד להבראתה המלאה וחזרה לרווחיות.

הבראת חברה ושיקומה יכולה להיות דרך מצוינת להשבת החובות לנושים ובכך להימנע ממחיקת חובות.

חובות החברה עשויים להיפרע שכן החברה תמשיך בפעילותה השוטפת ובנוסף היא תשוב להרוויח ולהמשיך ליצר מקורות תעסוקה.

ישנם 3 שלבים להבראת חברה והם:

הקפאת הליכים – יש להגיש בקשה לבית המשפט לצו הקפאת הליכים בצירוף תוכנית הבראה ושיקום כלכלי.

יישום תוכנית ההבראה – בהנחה שבית המשפט נעתר לבקשה להקפאת הליכים החברה תיצמד לתוכנית ויישומה בפועל שכן אחרת יפורק ההסדר.

קיום אספת נושים ואישור ההסדר – הסדר זה יועבר לבית המשפט ומהלכו יינתנו הוראות ליישום ההסדר.

אף שבעלי השליטה מעוניינים להסדיר את מצבם, מומלץ כי בשלב זה יכנס לתפקידו מנהל מפעיל חיצוני למערכת שיידע לתכנן את צעדיה העתידים של החברה ולתמוך בה עד יישום כולל ויציאה לדרך חדשה.