הבראת חברות

הבראת חברות איננה מדע מדויק אבל משקפת את היכולת לצאת לדרך חדשה ולהציל את פעילות העסק מקריסה כלכלית.

לפני שניגשים להבראת חברה עלינו לבחון מהם הכלים המאפשרים טיפול מידי  והכנת תוכנית הבראה.

 • בדיקת מצבת ההתחייבויות של החברה:
 1. חובות לבנקים וגופי אשראי חוץ בנקאי.
 2. חובות שכר לעובדים.
 3. חובות למוסדות.
 4. חובות להפרשות סוציאליות עובדים.
 5. בדיקת ערבויות שניתנו.
 6. התחייבויות לספקים ומוסדות.
 7. תביעות משפטיות ו/או תיקי הוצל"פ.
 • מצבת חייבים לחברה:


 1. יתרת לקוחות.
 2. הכנסות לקבל.
 3. צקים דחויים לפקודת החברה.
 4. צבר הזמנות.
 • נכסים:

 

 1. רכוש קבוע של החברה והערכת שווי ע"פ טופס פחת.
 2. מלאי.
 3. פרויקטים בביצוע .
 4. נכסים מוחשים ובלתי מוחשים
 • הכנת תוכנית הבראה:

במקרים בהם נדרשת החברה להסדר נושים תגיש החברה בקשה להסדר חוב אשר יהיה מקובל על הנושים ובעלי החוב בהתאם לדרגת הנשייה .

ההסדר צריך להצדיק את המשך הפעלתה של החברה ולייצר כושר החזר שישרת את החוב ולא יצור גירעון נוסף ויצירת התחייבויות חדשות.

 • פעילות בנקאית בתקופת הסדר:

במקרים בהם תקבל החברה את הסכמת בית המשפט והנושים להסדר נושים אזי תאלץ החברה להתמודד עם עבודה על בסיס מזומנים וללא יתרות חובה בע"ש או הלוואות.

החברה תתבסס על תזרים מזומנים חיובי בלבד.

משרדנו ביצע הפעלות של חברות בהסדרי נושים ואף הצליח להגיע לסיום מוצלח שלהם.

משרדנו משמש כבעל תפקיד בהפעלה והבראת חברות במסגרת הסדרי נושים ואף הגיע להצלחה רבה בשיקום חברות במצב זה עד כה.

עוד משמש המשרד כזרוע מבצעת של בעלי תפקיד בתיקי חדל"ת דבר אשר הביא סיום מוצלח ומהיר בתהליכים אלו.