הערכות שווי

שיטות להערכת שווי

הערכות שווי נערכות במספר שיטות, חלקן מורכבות ודורשות חישובים וניתוח הדוחות הכספיים של מושא הבדיקה .אחרות פשוטות יותר, הערכות מבוססות נתוני שוק ענפיים לתחום הנדרש

מתי נתבקש לערוך הערכת שווי לחברה או עסק

יש לך שאלות בעניין הערכות שווי?