השלכות המיסוי הבינלאומי בהעברה בין דורית

קצת ועל קצה המזלג בחרתי לשתף אתכם בנושא השלכות המיסוי במקרים של העברת נכסים במקרה של פטירת אדם המוריש רכושו למשפחתו לעניין נכסים המוחזקים מעבר לים.

מס ירושה הנהוג במדינות רבות בעולם:

מס העזבון בארצות הברית חל על כל אזרחי ארה"ב בכל העולם.בשעור של בין 18% ועד 40% .הפטור מוענק עד לתקרה של כ 11.5 מ' דולר לזוג ו/או עד 6 מ' דולר ליחיד ובתנאי שהינם אזרחי המדינה.

באשר למי שאיננו אזרח ארה"ב תהיה תקרת הפטור עד ל 60 אלף דולר בלבד כאשר כל סנט מעליו ימוסה על פי הדין האמריקאי.

יש לשים לב ישראלי המחזיק באופו אישי בנכסים בארה"ב ,עזבונו ימוסה בהתאם לחוק בארצות הברית ומכאן שיש לשקול את החזקת הנכסים ברמה האישית ולהתייעץ בקבלת פתרון מעשי אשר ימנע את הבעיה מראש.

כך גם לעניין אופציות הנתנות לעובדי הייטק המועסקים בחברות אמריקאיות או המחזיקים בני"ע אמריקאים המוחזקים בבנקים בשוויץ. הבנקים בשוויץ דורשים פטור מ הIRS.

מס העזבון בגרמניה לדוגמא הינו בשעור של בין 7% ל 30%.

ומה אתנו: מס העזבון בישראל בוטל כבר בשנת 1981 אך למרות ביטולו מועלת הצעה לחידושו בכל ממשלה שעולה לשלטון.(הסיבה לרצון של כל ממשלה בישראל להשיב את מס העזבון היא העובדה כי זה יכניס כ 7.4 מילארד ש"ח מידי שנה לקופת המדינה).

החזקת נכסים מחוץ לישראל:

כל תושב ישראל חייב בדיווח על הנכסים וההכנסות אשר מקורם בחו"ל  ,מאחר וקיימים הסכמים בילטרלים (אמנות מס בינלאומיות) ומולטילטרליים (CRS , MLI) ישולם המס בישראל.